Funktionärer

För FunktionärerRutin för kontroll av vaccinpass Odenhallen

Vaccinpass kontrolleras på samtliga besökare 18 år och äldre. Besökarna kontrolleras utanför huvudentrén i Odenhallen, vaccinpass skannas av med appen (Vaccinationsbevis verifiering, Myndigheten för digital förvaltning), legitimation kontrolleras så att det överensstämmer med vaccinpasset. Inga besökare (enligt ovan) tillåts att komma in i Odenhallen utan att bli kontrollerade vid den yttre kontrollen. 

Funktionärer som jobbar med arrangemanget behöver inte uppvisa vaccinpass.

Vid varje Matcharrangemang skall en Covidvärd samt Matchvärd vara utsedd. Covidvärden tillsammans med Matchvärden ansvarar för att rutinerna upprätthålls.


Gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

  • Vid 20-500 deltagare (publik) ska publik anvisas sittplats. Dessutom ska antingen en meters mellanrum mellan sällskap (där ett sällskap får vara max 8 personer) eller vaccinationsbevis användas som smittskyddsåtgärd.


  • Vid fler än 500 deltagare (publik) ska både vaccinationsbevis och avstånd mellan sällskap användas som smittskyddsåtgärd.


Övriga covidåtgärder enligt tidigare rutiner 

Handsprit utställt i offentliga arenautrymmen.

Möjligheten till handtvätt med tvål och vatten på samtliga toaletter.

Funktionärer hjälper till för att undvika köbildningar.

Speaker, om sådan finns, upplyser om visad hänsyn till andra besökare.Digital verifiering av vaccinationsbevis
DIGG har utvecklat en app för att föreningar/arrangörer på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera vaccinationsbevis digitalt. Appen är färdig och finns tillgänglig för både Android och för IOS. Den digitala verifieringen visar om en individ är fullvaccinerad. Appen är GDPR-säkrad – inga personuppgifter sparas i appen.

Appen heter ”Vaccinationsbevis verifiering” och kan laddas ned från din appbutik. Den lanserade appen är en första version som kommer att vidareutvecklas. Länkar finns nedan.